HUURBEHEER

"Geen omkijken meer naar uw onroerend goed. Wel de gewenste inkomsten."

LOKALE AANPAK

Wij kiezen er bewust voor om alleen het beheer te doen voor onroerend goed in de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Leusden.  Wij kennen onze eigen omgeving en haar ontwikkelingen het best. Wij kunnen makkelijker naar uw vastgoed toe om het te monitoren. Bovendien hebben we goede contacten met lokale onderhoudspartijen. Ervaring leert dat dit minder leegstand en minder beheer- en onderhoudskosten oplevert.

 

ÉÉN CONTACTPERSOON

Zowel opdrachtgever als huurder(s) hebben één vast aanspreekpunt die goed bekend is met uw vastgoed en er regelmatig komt. Echte betrokkenheid! Door de diversiteit in onze vastgoedportefeuille hebben wij een brede kennis & ervaring. Voor een selectie van onze projecten zie ons portfolio.

 

VOLLEDIGE ONTZORGING

Als vastgoedeigenaar wilt u zich geen zorgen maken over de technische staat van uw pand of vermoeid worden met administratieve handelingen. Daarnaast hoeft u niet op de hoogte te zijn van allerlei wetten en regels en hoeft u zelf geen contact met uw huurder(s) te onderhouden, wij regelen alles voor u.

Óf maatwerk: Van alleen de huurincasso uitbesteden tot volledige ontzorging van uw financieel, administratief, technisch & commercieel beheer. Net zoals u wilt. 

 


ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL

"Maandelijks op een vaste dag de huur ontvangen, zonder hier achteraan te hoeven zitten"

 • Alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van huurincasso zoals factureren, incasseren en administreren.
 • De huur en eventuele servicekosten incasseren wij via een zakelijke derdengeldrekening.
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgeving.
 • Signaleren, administreren en opvolgen van betalingsachterstanden.
 • Vastleggen en administratief verwerken van huurmutaties.
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden.
 • Factuurbehandeling en betalingen.
 • Opstellen eindafrekeningen.
 • Maandelijks opstellen van een overzicht met exploitatiekosten, mutaties en huurinkomsten voor verhuurder.

TECHNISCH

"Niet meer 's nachts of in het weekend gebeld worden voor een lekkage of een cv storing"

 • Bewaken van een goede staat van onderhoud van het vastgoed.
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst.
 • Coördinatie, begeleiding en toezicht van eventuele onderhoudswerkzaamheden.
 • Uitvoeren van begin- en eindinspecties
 • Eventuele onderhoudswerkzaamheden worden gecontroleerd op juiste nakoming, uitvoering en facturering.
 • Afsluiten en bewaken van onderhoudsovereenkomsten.
 • Het behandelen van wensen en klachten van huurders.
 • Aannemen en beoordelen van storingsmeldingen.

COMMERCIEEL

 • Uw kostbare vastgoed beschermen tegen leegstand.
 • Het afstemmen met uw makelaar van de afspraken met betrekking tot het werven en selecteren van aspirant-huurders, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het coördineren van bezichtigingen, het opstellen van huurovereenkomsten en het ter beschikking stellen van het gehuurde aan huurder.
 • Het adviseren van de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs.
 • Het behartigen van de belangen van opdrachtgever naar huurders toe.
 • Advies uitbrengen ten opzichte van optimaliseren van de verhuurbaarheid van uw vastgoed.
 • Behandelen van huuropzeggingen. 

TARIEVEN

Administratief & Financieel beheer

Tarief: 3% over de maandelijkse huur

 

Technisch beheer

Tarief: 3% over de maandelijkse huur

CMV Vastgoedbeheer BV

Nieuwe Markt 3 A

3771 CB  BARNEVELD

info@cmvvastgoedbeheer.nl

+31(0)623016792