VVE BEHEER

"Buren heeft u voor de gezelligheid. Voor de rest heeft u mij."

Geen grote afstandelijke en onbereikbare organisatie met een uitgeknepen dienstverlening, maar klein, betrokken, transparant, klantvriendelijk en lokaal. 


ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL

"Voorkom ongemakkelijke situaties tussen u en uw buren"

 • Verzorgen van de correspondentie van de VvE
 • (Digitaal) archiveren van de administratie en overige dossiers
 • Maken en bijhouden van een eigenarenregister
 • Openen en beheren bank- e/o spaarrekening op naam van de VvE
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Opstellen van (concept)begroting met de daaruit voortvloeiende VvE bijdragen
 • Bewaken van de debiteuren- en crediteuren administratie
 • De kascommissie in de gelegenheid stellen de jaarstukken te controleren

TECHNISCH

"Geen dag vrij meer nemen bij (onderhouds)werkzaamheden"

 • Namens de VvE afsluiten van onderhoudsovereenkomsten
 • Adviseren bij onderhoudswerkzaamheden
 • Aanvragen van offertes en beoordelen hiervan op hoofdlijnen
 • Behandeling en opdragen van onderhoudswerkzaamheden
 • Periodiek controleren van onderhoudswerkzaamheden
 • Op basis van MJOP meerjarenbegroting opstellen
 • Behandelen van schadeafwikkelingen
 • Afhandelen dringende storingen en spoedeisende meldingen

BESTUURLIJK & SECRETARIEEL

 • Vervaardigen en inhoudelijk afstemmen conceptagenda ledenvergadering
 • Organiseren, uitnodigen & bijwonen van de algemene ledenvergadering
 • Opstellen en versturen van notulen, besluiten- en actiepuntenlijst
 • Adviseren over de reglementen en (nieuwe) wet- en regelgeving op VvE gebied

ACTIVEREN VAN DE VVE

 • Organiseren, uitnodigen en bijwonen van de activeringsvergadering
 • Notuleren van de activeringsvergadering
 • Verzorgen van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Openen van een bankrekening op naam van de VvE bij een bank naar keuze
 • Opstellen van een conceptbegroting met de daaruitvoortvloeiende VvE bijdragen
 • Indien gewenst opvragen van offertes voor het opstellen van een MJOP

TARIEVEN

Administratief & Financieel beheer

< 5 appartementen € 65,- per VvE p/m
5-10 appartementen € 15,- per appartement p/m
11-15 appartementen € 14,- per appartement p/m
> 15 appartementen € 12,- per appartement p/m

Administratief, Financieel & Technisch beheer

< 5 appartementen € 95,- per VvE p/m
5-10 appartementen € 22,- per appartement p/m
11-15 appartementen € 19,- per appartement p/m
 > 15 appartementen € 15,- per appartement p/m

Bestuurlijk & Secretarieel beheer

€ 75,- per uur

 

Activeren van de VvE

€ 750,- per VvE

CMV Vastgoedbeheer BV

Nieuwe Markt 3 A

3771 CB  BARNEVELD

info@cmvvastgoedbeheer.nl

+31(0)623016792