HUURBEHEER

"Geen omkijken meer naar uw onroerend goed, wel de gewenste inkomsten."

ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL

 • Beheren van huurcontracten en huuradministratie
 • Opstellen en versturen van huurafrekeningen
 • Afhandelen van huurincasso en betalingsherinneringen

TECHNISCH

 • Co√∂rdineren van onderhoudswerkzaamheden
 • Afhandelen van reparatieverzoeken en storingen
 • Toezicht houden op de staat van het vastgoed en nodige verbeteringen voorstellen

JURIDISCH EN CONTRACTUEEL

 • Naleven van wettelijke voorschriften en regelgeving
 • Afhandelen van juridische kwesties, zoals geschillen met huurders
 • Onderhandelen en opstellen van nieuwe huur- en servicecontracten.

KLANT- EN HUURDERSRELATIES

 • Onderhouden van goede relaties met huurders en eigenaars
 • Afhandelen van klachten en vragen van huurders

RAPPORTAGE EN COMMUNICATIE

 • Opstellen van rapportages voor eigenaars en stakeholders
 • Communiceren van belangrijke ontwikkelingen en beslissingen
 • Adviseren van eigenaars over strategische vastgoedbeslissingen

DUURZAAMHEID & MILIEUBEHEER

 • Implementeren van duurzame praktijken en energiebesparende maatregelen
 • Zorgen voor naleving van milieuvoorschriften en -normen.