HUURBEHEER

"Geen omkijken meer naar uw onroerend goed, wel de gewenste inkomsten."

VOLLEDIGE ONTZORGING

Als vastgoedeigenaar wilt u zich geen zorgen maken over de technische staat van uw pand of vermoeid worden met administratieve handelingen. Daarnaast hoeft u niet op de hoogte te zijn van allerlei wetten en regels en hoeft u zelf geen contact met uw huurder(s) te onderhouden, wij regelen alles voor u.

 

Óf maatwerk: Van alleen de huurincasso uitbesteden tot volledige ontzorging van uw financieel, administratief, technisch & commercieel beheer. Net zoals u wilt. 

 

LOKALE AANPAK

Wij kiezen er bewust voor om alleen het beheer te doen voor onroerend goed in de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Leusden.  Wij kennen onze eigen omgeving en haar ontwikkelingen het best. Wij kunnen makkelijker naar uw vastgoed toe om het te monitoren.

 

Bovendien hebben we goede contacten met lokale onderhoudspartijen. Ervaring leert dat dit minder leegstand en minder beheer- en onderhoudskosten oplevert.

 

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Naast een financieel rendement vinden wij het belangrijk om een maatschappelijk rendement te realiseren. Het zijn de functies en hun activiteiten in het vastgoed, die een effect kunnen hebben en bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen. Zo bieden wij huisvesting aan statushouders, beheren wij een locatie met een laagdrempelige inloopvoorziening en dagbesteding, een plek waar jongeren in een beschermde omgeving begeleid en ondersteunt worden voor de stap om volledig zelfstandig te gaan wonen en een herbergier waar een warm en liefdevol thuis geboden wordt aan mensen met geheugenproblemen die 24-uurszorg nodig hebben.

 


CMV Vastgoedbeheer BV

Nieuwe Markt 3 A

3771 CB  BARNEVELD

info@cmvvastgoedbeheer.nl

+31(0)623016792