VVE BEHEER

"Geen grote afstandelijke en onbereikbare organisatie met een uitgeknepen dienstverlening, maar klein, betrokken, transparant, klantvriendelijk en lokaal."

ADMINISTRATIEF & FINANCIEEL

"Voorkom ongemakkelijke situaties tussen u en uw buren"

 • Verzorgen van de correspondentie van de VvE
 • (Digitaal) archiveren van de administratie en overige dossiers
 • Maken en bijhouden van een eigenarenregister
 • Openen en beheren bank- e/o spaarrekening op naam van de VvE
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Opstellen van (concept)begroting met de daaruit voortvloeiende VvE bijdragen
 • Bewaken van de debiteuren- en crediteuren administratie
 • De kascommissie in de gelegenheid stellen de jaarstukken te controleren

TECHNISCH

"Geen dag vrij meer nemen bij (onderhouds)-werkzaamheden"

 • Namens de VvE afsluiten van onderhoudsovereenkomsten
 • Adviseren bij onderhoudswerkzaamheden
 • Aanvragen van offertes en beoordelen hiervan op hoofdlijnen
 • Behandeling en opdragen van onderhoudswerkzaamheden
 • Periodiek controleren van onderhoudswerkzaamheden
 • Op basis van MJOP meerjarenbegroting opstellen
 • Behandelen van schadeafwikkelingen
 • Afhandelen dringende storingen en spoedeisende meldingen

BESTUURLIJK & SECRETARIEEL

"Buren heeft u voor de gezelligheid. Voor de rest heeft u ons."

 • Vervaardigen en inhoudelijk afstemmen conceptagenda ledenvergadering
 • Organiseren, uitnodigen & bijwonen van de algemene ledenvergadering
 • Opstellen en versturen van notulen, besluiten- en actiepuntenlijst
 • Adviseren over de reglementen en (nieuwe) wet- en regelgeving op VvE gebied

          CMV Vastgoedbeheer BV

          Nieuwe Markt 3 A

          3771 CB  BARNEVELD

          info@cmvvastgoedbeheer.nl

          +31(0)623016792