huurbeheer

2016 Oplevering herontwikkeling voormalig winkelpand tot een appartementencomplex bestaande uit 7 appartementen voor huisvesting statushouders

2017 - 2019 Eindoplevering en begeleiding (leegstands) beheer van een voormalig restaurant/hotel

2018 - heden Huurbeheer van een vastgoedportefeuille bestaande uit 6 appartementen en 5 bedrijfsruimtes

2019 - heden Huurbeheer van een vastgoedportefeuille bestaande uit 28 appartementen en 3 bedrijfsruimtes

2019 - heden Huurbeheer van een vastgoedportefeuille bestaande uit 7 appartementen en 10 bedrijfsruimtes

2019 - 2021 Huurbeheer van 2 bedrijfsruimtes met in totaal 915 m2 kantoorruimte, 2755 m2 bedrijfshallen en 1600 m2 buitenterrein

2020 - heden Huurbeheer van een kleinschalige woonvoorziening voor 17 mensen met dementie

2022 - 2023 Coördineren herontwikkeling woning tot kamerverhuur

2023 - 2024 Coördineren splitsing woning in appartementen

 

2023 - 2024 Coördineren diverse aan- en verkoop c.q. aan- en verhuurtrajecten

vve beheer

2017 - heden VvE beheer van een appartementencomplex bestaande uit 4 luxe appartementen en 2 commerciële ruimtes

2019 - heden
VvE beheer van een appartementencomplex bestaande uit 24 appartementen en 3 commerciële ruimtes

2021 - heden
Coördineren groot onderhoud- & verduurzamingsopgave van een appartementencomplex (bouwjaar: 1968)

 

2024 - heden Bestuur VvE

bedrijfsvoering

2017 Projectleider verzelfstandiging HRM BOEi met ontvlechting uit Fondsenbeheer Nederland

2017 - 2019
 Opstellen, implementeren en uitvoeren personeels- en organisatiebeleid BOEi

2017 - 2019
 Opstellen en actualiseren werkwijzer BOEi inclusief processchema's

2018 - 2021 Financiële administratie CM Rent; een bedrijf in verhuur en lease van grondverzet- en wegenbouwmachines

2018 - 2019
Afwikkeling van de financiële administratie na bedrijfsbeëindiging RO-AD Benelux; een importeur van grondverzet- en wegenbouwmachines

2019 - heden
 Professionaliseren en uitvoeren financiële administratie van diverse beheersmaatschappijen c.q. vastgoed BV's

2019 - heden
Secretaris BOEi (AvA, Investeringscommissie, RvC, directie) & Secretaris Monumenten Beheer Brabant (AvA, RvC, directie)

2019 - heden Coördineren beleidscyclus en opstellen beleidsplannen BOEi